Сарново

Сарново (Sarnowo) — могильник (длинный курган) середины IV тыс. до н. э. в районе г. Влоцлавек, Куявия, Западная Польша.

Форма курганов трапециевидная, самые крупные камни располагаются в торцевых частях. Длина курганов — 50-80 м, высота — до 1,6 м. Всего было изучено 9 длинных курганов. Раскопки проводились в 1950-1951 and 1966-1971. Кроме того, возможно Круликовской в 1947 г.

Захоронения относятся к культуре воронковидных кубков

Могильники расположены на месте оставленного поселения культуры воронковидных кубков.

Найдена керамика и янтарные украшения.

Литература

  • Bakker J. A., Vogel J. C. and Wiślański T. 1969. TRB and other C14 dates from Poland (ca. 4300–1350 BC and 800–900 AD). // Helinium 9, 3–27.
  • Chmielewski W. Zagadnienie grobowców kujawskich w świetle ostatnich badań. Łódź, 19
  • Gabałówna L. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Sarnowie, pow. Włocławek, przeprowadzonych w 1967 r. na stanowiskach 1 i 1A. // Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria archeologiczna 15, 1968. P. 135-147.
  • Kapica Z. Ludzkie szczątki kostne z cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 1 w Sarnowie, pow. Włocławek (z badań W. Chmielewskiego 1950-1951). // Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria archeologiczna 18, 1971. P. 116-120.
  • Kapica Z. Identyfikacja antropologiczna pochowków z osady kultury pucharów lejkowatych (KPL) w Sarnowie (stan. 1A), woj. włocławskie. // Sprawozdania Archeologiczne 38, 1986. P. 91-107.
  • Młynarczyk H. Materiały krzemienne z grobowców kujawskich w Sarnowie, Gaju, Leśniczówce i Wietrzychowicach. // Światowit 35, 1982. P. 55-93.
  • Wiklak H. Podsumowanie wyników badań wykopaliskowych w obrębie grobowca 9 w Sarnowie , województwo włocławskie // Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria archeologiczna 33, 1986, P. 5-21.
  • Wiklak H. Wynik badań wykopaliskowych nagrobowcu 9 w Sarnowie, pow. Włocławek. // Sprawozdania Archeologiczne 27, 1975, p. 43-53.
  • Wiklak H. Wyniki badań wykopaliskowych w obrębie grobowca 8 w Sarnowie w woj. włocławskim. // Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria archeologiczna 27, 1982, P. 33-83.
  • Wiklak H. Wyniki badań archeologicznych na osadzie i na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych na stan. 1A w Sarnowie, woj. włocławskie. // Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria archeologiczna 30, 1983. P. 167-200.